« terug naar vorige pagina

Gezondheidsklachten?

Gezondheidsklachten? Bel de huisarts. Ook nu!

Sinds de uitbraak van het coronavirus zien huisartsen het aantal patiënten dat belt met gezondheidsklachten flink teruglopen. “En op het moment dat ze contact  met ons opnemen, zijn ze soms al erg ziek. Hierdoor hebben ze extra medicijnen of intensievere behandeling nodig. Dit kan voorkomen worden als patiënten zich eerder melden.” Reden voor de huisartsen in de Medrie regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle om aan de bel te trekken. Ze maken zich ongerust over deze zorgmijding. 

Huisarts gewoon bereikbaar 
Cindy Netten, huisarts in Lelystad, benadrukt dat patiënten met klachten hun huisarts moeten bellen: “Het is aan de huisarts om in overleg met de patiënt te bepalen of er actie ondernomen moet worden. Een patiënt kan die afweging niet altijd zelf maken. Mensen willen ons niet lastig vallen met hun klachten, omdat we het druk hebben met de coronapatiënten. Wij zijn er voor al onze patiënten. Ook voor mensen die andere klachten hebben. Ze moeten het niet vervelend vinden om ons te bellen.” Dit betekent overigens niet dat alle patiënten een afspraak in de huisartsenpraktijk krijgen. Aan de telefoon wordt goed uitgevraagd wat de klachten zijn en of een bezoek aan de praktijk nodig is. Vaak is een telefonisch consult voldoende om de patiënt advies te geven of een behandeling te starten. Verschillende huisartsenpraktijken maken gebruik van beeldbellen om bijvoorbeeld een wond te beoordelen.

Standaardcontroles voor diabetes, COPD, hoge bloeddruk etc. gaan voorlopig niet door. Lisette Snel, huisarts in Kampen: “Maar ook hiervoor geldt dat mensen altijd moeten bellen als ze klachten krijgen. Daar zijn we voor.”

Geen gevaar voor besmetting in de praktijk 
Uit verhalen blijkt dat sommige mensen niet naar de huisarts gaan, omdat ze bang zijn voor  besmetting met het coronavirus. “Niet nodig”, vindt Frédérique Hospers, huisarts in Ommen. “Sinds medio maart hebben we in alle huisartsenpraktijken maatregelen genomen. De spreekuren voor patiënten die mogelijk corona hebben vinden plaats op een andere locatie. Door op deze manier de patiëntenstroom te scheiden voorkomen we dat mogelijk besmette patiënten in contact komen met niet-besmette patiënten.” Verder zijn huisartsenpraktijken gesloten voor mensen zonder afspraak. Patiënten moeten eerst bellen met hun huisarts. Tijdens het telefoongesprek wordt bepaald op welk spreekuur een patiënt wordt ingepland. 

Gescheiden patiëntenstromen op de huisartsenposten 
De huisartsenpost is bedoeld voor huisartsenspoedzorg in de avonden, nachten en weekenden. Patiënten kunnen hier terecht met (ernstige) klachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. “Dat is dus echt anders dan in de praktijk van de eigen huisarts,” legt Liedijan Gritter, locatiemanager van de huisartsenpost in Hardenberg – één van de huisartsenposten van Medrie – uit. “Ook op de huisartsenpost worden mogelijk met corona besmette patiënten op een andere locatie of in een aparte ruimte gezien. Het allerbelangrijkste is dat mensen eerst bellen. Zonder afspraak naar de huisartsenpost komen is niet mogelijk. Aan de telefoon bespreekt de triagist de klachten met de patiënt en bepaalt de ernst van de klacht. Is het nodig dat een patiënt naar de huisartsenpost komt, dan kan dat veilig omdat we de patiëntenstromen gescheiden hebben.”