Start dropdown content

Stel een vraag

Stel uw vraag binnen de beveiligde omgeving van mijngezondheid.net.

Bent u al aangemeld log dan in. Zo niet, meldt u dan eerst aan.

Inloggen mijngezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

INSCHRIJFFORMULIER VOOR NIEUWE PATIËNTEN GEZONDHEIDSCENTRUM “WARANDE”

Let op:

 • Houdt uw ID, rijbewijs (NL), paspoort, uittreksel BRP of vreemdelingendocument bij de hand voor uw BSN en documentnummer!
 • U dient zich uit te schrijven bij uw vorige huisarts!
 • Wilt u uw actuele medicatieoverzicht aan ons doorgeven!
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

U heeft een klacht?

Iedereen die in onze huisartsenpraktijk werkt, doet zijn/haar best om uw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Toch kan het voorkomen, dat u hierover niet tevreden bent.

Wij, uw huisartsen, verpleegkundige en assistenten, willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, waardoor in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Wij stellen het erg op prijs als u uw mening eerst met ons bespreekt. U kunt uiteraard bellen of langs komen om uw klacht aan ons kenbaar te maken. We zullen dan proberen uw klacht op een bevredigende manier te bespreken en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast zullen wij proberen de oorzaak van de klacht te achterhalen en waar mogelijk deze weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten.

Mochten wij gezamenlijk hier niet uit kunnen komen, dan is het goed om te weten dat wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke organisatie.

Voor meer informatie hierover kunt u  contact opnemen met; 

Quasir BV
Postbus 1021, 7940 KA Meppel
T: 0561 618711
M: 06 53210558
E: bemiddeling@quasir.nl

 

Welkom bij Huisartsenpraktijk Warande.

 

De praktijk is gevestigd in het Kind Centrum Warande aan de Haagwinde 2 en is van maandag tot en met vrijdag geopend. 

Voor het maken van een afspraak kunt u het beste tijdens onderstaande openingsuren bellen met de praktijk. Buiten deze uren wordt u op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur doorgeschakeld naar huisartsenpraktijk Mangard.

Dag  Uren Arts Inloopspreekuur
Maandag 8:30-17:00 Dr. Bink 08:45-09:45
Dinsdag 8:00-17:00 Dr. Bink 08:45-09:45
Woensdag 08:00-16:00 Dr. Mangard 08:45-09:45
Donderdag 09:30-13:00 Dr. Bink 09:30-10:00
Vrijdag 08:30-14:00 Dr. Ahmadi 08:45-09:45

Tijdens het inloopspreekuur kunt u terecht voor bloedprikken, bloeddruk opmeten en vitamine B12 injecties. Hiervoor meldt u zich bij de assistente.

 

Huisartsenpraktijk Warande vormt een vast team van artsen, assistentes en POH Somatiek/GGZ.

Het vak van huisarts raakt alle aspecten van het leven en de band die wij met u als patiënt opbouwen vinden we zeer waardevol. We vinden het belangrijk, dat u zich als patiënt gehoord voelt in uw hulpvraag en dat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

We streven naar een open bejegening en een laagdrempelige bereikbaarheid en verheugen ons u en uw gezin als patiënt te mogen verwelkomen.

U kunt zich nu inschrijven als patiënt. Vergeet u niet uit te schrijven bij uw oude huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum.

 

Medewerkers

Marieke Bink
Huisarts

Mijn naam is Marieke Bink, huisarts sinds 2013. De afgelopen 5 jaar heb ik voornamelijk in Lelystad gewerkt.

Als huisarts streef ik naar een goede vertrouwensband, omdat ik het belangrijk vind dat u zich welkom en gehoord voelt. Door een wederzijdse openheid kom ik graag samen met u tot een oplossing voor uw vraag of probleem.

Via dr. Mangard heb ik de mogelijkheid gekregen om vanaf mei 2018, in samenwerking met het team van dr. Mangard, de huisartsenzorg te gaan leveren in gezondheidscentrum Warande. Een prachtige kans die ik met plezier en enthousiasme heb aangegrepen.

U bent van harte welkom!

Zarghona Ahmadi
Huisarts

Mijn naam is Zarghona Ahmadi.

Ik ben in 2008 afgestudeerd als arts, waarna ik ruim 3 jaar op de Spoedeisende Hulp in Den Helder heb gewerkt. Omdat het medische vak mij in de breedte interesseert, heb ik gekozen voor de huisartsenopleiding, welke ik in 2014 heb afgerond.

Tot 2017 heb ik met veel plezier als huisarts in Den Helder gewerkt. Begin 2017 ben ik samen met mijn gezin naar Lelystad verhuisd, sindsdien werk ik voornamelijk in Lelystad en Emmeloord.

Mijn samenwerking met dr. Mangard is al vanaf mijn verhuizing naar Lelystad ontstaan. Nu heb ik via haar de mogelijkheid gekregen om vanaf oktober huisartsenzorg te leveren in de Huisartsenpraktijk Warande.

Het mooie aan het huisartsen vak voor mij is dat je met je patiënten echt een band op kunt bouwen. Dat doe ik o.a. door de tijd te nemen om te luisteren naar mensen en hun verhaal. 

Ik verheug me om u in de praktijk te begroeten/verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Zarghona Ahmadi

 

 

Annette Mangard
Huisarts

Mijn naam is Annette Mangard. Ik ben 1974 in Oostenrijk geboren. Mijn achternaam komt uit het Reto-Romaans, een oude taal die in de Alpen gesproken wordt. In 2005 heb ik mijn man tijdens de wintersport leren kennen en woon sinds 2007 in Nederland. Samen hebben we een dochter.

In 2010 heb ik me als zelfstandig huisarts gevestigd in Lelystad aan de Plaats 9F met Huisartsenpraktijk Mangard.

Sinds 2013 werk ik met veel plezier samen met huisarts Marieke Bink. Wij zijn blij, dat er nu de mogelijkheid bestaat om samen een huisartsenpraktijk op te bouwen in Warande.

Ik hou van het huisartsenvak in volle breedte. Ik heb een bijzondere interesse in kleine Chirurgie en GGZ. Als uw huisarts vind ik het belangrijk om goed naar u te luisteren en bij u te staan. 

Ik kijk uit naar een prettig en duurzaam contact!

Met gezonde groeten,

Annette Mangard

.

 

 

Linda Rotmans
Praktijkverpleegkundig

Ik wil mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Linda Rotmans en ik wordt uw nieuwe praktijkverpleegkundige vanaf september 2018.

Mijn loopbaan speelt zich af in vele takken van de zorg, waaronder het ziekenhuis, het verpleeghuis, de wijkverpleging en in 2004 ben ik afgestudeerd als praktijkverpleegkundige van de huisarts.

Het leuke van mijn vak vind ik de persoonlijke contacten waarbij ik respect erg belangrijk vind.

Mijn taken richten zich met name op de chronische zorg (diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD).

Ook op het preventieve vlak mag ik u begeleiden, bijvoorbeeld stoppen met roken, obesitas, longfuncties etc.

In de eerste plaats vind ik uw zorgvraag het belangrijkste.

Ik hoop u meer inzicht en ziektekennis te kunnen bieden waardoor u beter met uw ziektebeeld om kunt gaan. Dit zou er toe kunnen leiden dat u gezonder ouder kunt worden.

Ik verheug mij op onze kennismaking en ben enthousiast om weer een uitdaging op een nieuwe werkplek aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Linda Rotmans

 

Connie Jonkman
Praktijkverpleegkundige

Ik ben Connie Jonkman en geboren en opgegroeid in Utrecht.

In Woerden heb ik de opleiding tot A-verpleegkundige met succes afgerond, waarna ik jarenlang op diverse ziekenhuis afdelingen en in de thuiszorg heb gewerkt. In 2008 heb ik de opleiding tot praktijkondersteuner afgerond en ben ik in de huisartsenpraktijk gaan werken.

Praktijkverpleegkundige is een mooi en bijzonder beroep dat ik met heel veel plezier en energie uitoefen. Ik geef begeleiding aan mensen met chronische ziekten zoals: diabetes mellitus 2, astma/COPD, hart en vaatziekten, ouderenzorg en stoppen met roken.

Sinds januari 2017 ben ik ook ZZP verpleegkundige in de thuiszorg geworden om meer te kunnen betekenen voor mensen die thuis zorg nodig hebben. Het is voor mij een mooie combinatie met mijn functie als praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk. Twee verschillende aspecten van zorg die ik heel fijn vind om te combineren.

Meer informatie over

 • Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk.

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

   

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Mangard hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de assistente in de praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakel Punt (L.S.P.) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (Huisartsenpost Lelystad). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via een beveiligde internetverbinding overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

   

Vacatures

 • Klaar met je opleiding voor huisarts, of al ervaring opgedaan maar toe aan een nieuwe uitdaging, Huisartsenpraktijk Warande is op zoek naar een collega ter versterking van het huisartsenteam.

  Voor onze nieuwe praktijk Warande zijn we opzoek naar een vaste waarnemer of een HIDHA.

  Aanvang 2019 verhuizen we naar het nieuwe gebouw Haagwinde in de nieuwbouwwijk Warande. De praktijk is open voor nieuwe patiënten waardoor een uitbreiding tot 3 dagen per week mogelijk is. Je zult betrokken zijn bij de ontwikkeling van een nieuw breed opgezet gezondheidscentrum. Dit in samenwerking met een fysiotherapiepraktijk, thuiszorg, mensendieckpraktijk, sociaal wijkteam, logopedist en apotheek. Stap je nu in? Dan kun je direct meewerken aan deze ontwikkeling.

  Over ons:

  Huisartsenpraktijk Warande is een nieuwe vestiging van Huisartsenpraktijk Mangard beide gevestigd in Lelystad.

  Binnen onze beide praktijken staat de persoonlijke relatie met de patient voorop. Herkenbaarheid, kleinschaligheid, innovatieve professionele gezondheidszorg en collegialiteit zijn belangrijke waarden binnen onze team.

  Ons team uit een praktijkhoudend huisarts, drie vaste waarnemers, praktijk-managers, drie POH-S, twee POH-GGZ, en 5 assistentes ondersteund door een medisch callcenter voor de inkomende patienten telefonie.

  Binnen dit team wordt de huisartsenzorg in de breedste zin van het woord uitgevoerd.

  We zijn een NHG geaccrediteerde GEZ-praktijk en nemen deel aan de zorgprogramma’s voor DM/COPD/CVRM en ouderenzorg. Er wordt gewerkt met Medicom.

  Contact:

  Nieuwsgierig? Wil je meer weten over deze unieke kans? Kom gerust eens kennismaken of zelfs een dag meewerken uiteraard tegen waarneemvergoeding. Neem contact op met Annette Mangard, praktijkhouder, via annette@huisartsenpraktijkmangard.nl .

   

   

Openingstijden

www.mijngezondheid.net

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

Vraag uw huisarts of apotheker om u aan te melden.

Lees meer

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent