Start dropdown content

Stel een vraag

Stel uw vraag binnen de beveiligde omgeving van mijngezondheid.net.

Bent u al aangemeld log dan in. Zo niet, meldt u dan eerst aan.

Inloggen mijngezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Aanmeldformulier voor nieuwe patiënten Huisartsenpraktijk “WARANDE”

Wanneer kunt u zich inschrijven als patiënt bij Huisartsenpraktijk Warande?

 • Als u woont of gaat wonen in de wijk Warande en geen huisarts heeft in Lelystad.

Wanneer bovenstaand het geval is kunt u zich via het aanmeldformulier inschrijven.  Bij ontvangst aanmeldformulier schrijven wij u dan automatisch in als patient(e) bij Huisartsenpraktijk Warande.

 

Heeft u vragen over bovenstaand stuurt u dan een mail  met uw vraag naar assistentes@huisartsenpraktijkwarande.nl

 

 

Let op:

 • Houdt uw ID, rijbewijs (NL), paspoort, uittreksel BRP of vreemdelingendocument bij de hand voor uw BSN en documentnummer!
 • U dient zich uit te schrijven bij uw vorige huisarts!
 • Wilt u uw actuele medicatieoverzicht aan ons doorgeven!
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

U heeft een klacht?

Iedereen die in onze huisartsenpraktijk werkt, doet zijn/haar best om uw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Toch kan het voorkomen, dat u hierover niet tevreden bent.

Wij, uw huisartsen, verpleegkundige en assistenten, willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, waardoor in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Wij stellen het erg op prijs als u uw mening eerst met ons bespreekt. U kunt uiteraard bellen of langs komen om uw klacht aan ons kenbaar te maken. We zullen dan proberen uw klacht op een bevredigende manier te bespreken en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast zullen wij proberen de oorzaak van de klacht te achterhalen en waar mogelijk deze weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten.

Mochten wij gezamenlijk hier niet uit kunnen komen, dan is het goed om te weten dat wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke organisatie.

Voor meer informatie hierover kunt u  contact opnemen met; 

Quasir BV
Postbus 1021, 7940 KA Meppel
T: 0561 618711
M: 06 48445538
E: bemiddeling@quasir.nl

 

Wij heten U van harte welkom op onze website!

Met ons team van hulpverleners stellen we ons als doel om samen met u op een positieve manier te werken aan uw gezondheid.

Als uw huisarts zijn wij betrokken bij veel aspecten van uw leven en de band die wij met u als patiënt opbouwen vinden wij zeer waardevol. Wij vinden het belangrijk, dat u zich als patiënt gehoord voelt in uw hulpvraag en dat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Binnen onze praktijken werken we volgens de visie van Mijn Positieve Gezondheid en daarnaast door een verbinding te maken tussen de reguliere zorg en de complementaire zorg.

We doen dit door samen te werken met verschillende zorgverleners verenigd in het samenwerkingsverband Gezondheidsplein Warande.  

In het dagelijks leven betekent dit, dat er altijd gestart wordt met de reguliere zorg maar dat er ter ondersteuning anderen vormen van zorg aan bod kunnen komen wanneer u als patient hiervoor open staat.

Onze filosofie is een andere manier van het benaderen van Mens en Zorg waarbij het beste van twee werelden op een kwalitatief hoogwaardige manier worden verenigd.

Met gezonde groeten,

Huisartsenteam Warande

 

 

Laatste nieuws!

 

 

 

-Heeft u dit jaar geen oproep voor de griepprik van ons ontvangen, maar u denkt wel hiervoor in aanmerking te komen, neemt u dan aub contact op met een van de assistentes.

 

-Met ingang van 5 november 2019 heeft onze gewaardeerde collega dokter Marieke Bink haar werkzaamheden als huisarts neergelegd. Marieke gaat zich(lees verder)

 

 

-Onder toeziend oog van de wethouder mevrouw van Os ondertekenen de 13 samenwerkingspartners de intentieverklaring betreffende "Gezondheidsplein Warande".

Feestelijke opening Gezondheidsplein Warande op 28 juni door de kinderen van apotheekhoudster Aroena Panday en huisarts Annette Mangard. 

Met dank aan Fotostudio Wierd.

Openingstijden

Medewerkers

Annette Mangard
Huisarts en Praktijkhoudster

Mijn naam is Annette Mangard.(meer)

 

 

Linda Rotmans
Praktijkverpleegkundig

Ik wil mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Linda Rotmans en sinds september 2018 werk ik als praktijkverpleegkundige in beide praktijken van dr. Mangard.(meer)

 

Connie Jonkman
Praktijkverpleegkundige

Ik ben Connie Jonkman en geboren en opgegroeid in Utrecht.(meer)

 

Leon Buirs
Huisarts
Ik ben in Groningen geboren en heb aan de Universiteit van Amsterdam geneeskunde gestudeerd. Na mijn opleiding werkte ik bij de orthopedie (Spaarne Gasthuis) en chirurgie (Tergooi Ziekenhuis), om vervolgens in 2016 met de huisartsenopleiding in het AMC te beginnen.
 
Sinds maart 2019 werk ik als waarnemend huisarts. Ik vind het een prachtig vak waar je met alle facetten van gezondheid te maken krijgt. Juist de diversiteit en het contact met de patiënten maakt dat het nooit verveelt. Mijn aandachtsgebied is de kleine chirurgie.
 
Ik kijk er naar uit om bij huisartsenpraktijk Warande aan de slag te gaan. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Wellicht tot binnenkort!
 
Met vriendelijke groet,
Leon Buirs

Vacatures

 • Klaar met je opleiding voor huisarts, of al ervaring opgedaan maar toe aan een nieuwe uitdaging, Huisartsenpraktijk Warande is op zoek naar een collega ter versterking van het huisartsenteam.

  Voor onze nieuwe praktijk Warande zijn we opzoek naar een vaste waarnemer of een HIDHA.

  Aanvang 2019 verhuizen we naar het nieuwe gebouw Haagwinde in de nieuwbouwwijk Warande. De praktijk is open voor nieuwe patiënten waardoor een uitbreiding tot 3 dagen per week mogelijk is. Je zult betrokken zijn bij de ontwikkeling van een nieuw breed opgezet gezondheidscentrum. Dit in samenwerking met een fysiotherapiepraktijk, thuiszorg, mensendieckpraktijk, sociaal wijkteam, logopedist en apotheek. Stap je nu in? Dan kun je direct meewerken aan deze ontwikkeling.

  Over ons:

  Huisartsenpraktijk Warande is een nieuwe vestiging van Huisartsenpraktijk Mangard beide gevestigd in Lelystad.

  Binnen onze beide praktijken staat de persoonlijke relatie met de patient voorop. Herkenbaarheid, kleinschaligheid, innovatieve professionele gezondheidszorg en collegialiteit zijn belangrijke waarden binnen onze team.

  Ons team uit een praktijkhoudend huisarts, drie vaste waarnemers, praktijk-managers, drie POH-S, twee POH-GGZ, en 5 assistentes ondersteund door een medisch callcenter voor de inkomende patienten telefonie.

  Binnen dit team wordt de huisartsenzorg in de breedste zin van het woord uitgevoerd.

  We zijn een NHG geaccrediteerde GEZ-praktijk en nemen deel aan de zorgprogramma’s voor DM/COPD/CVRM en ouderenzorg. Er wordt gewerkt met Medicom.

  Contact:

  Nieuwsgierig? Wil je meer weten over deze unieke kans? Kom gerust eens kennismaken of zelfs een dag meewerken uiteraard tegen waarneemvergoeding. Neem contact op met Annette Mangard, praktijkhouder, via annette@huisartsenpraktijkmangard.nl .

   

   

www.mijngezondheid.net

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen. 

Vraag uw huisarts of apotheker om u aan te melden.

Lees meer

Meer informatie over

 • Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk.

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

   

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Mangard hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de assistente in de praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk Mangard en/of huisartsenpraktijk Warande wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakel Punt (L.S.P.) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (Huisartsenpost Lelystad). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via een beveiligde internetverbinding overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

   

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent