« terug naar vorige pagina

De Physician Assistant

Naast de vertrouwde huisartsen, doktersassistenten en  praktijkondersteuners zal er op een aantal dagen ook een Physician Assistant aanwezig zijn in de praktijk. Een Physician Assistant, ook wel PA (spreek uit als ‘pie ee’) geheten, is een verpleegkundige of fysiotherapeut die een brede medische scholing (HBO-master) heeft gevolgd en daar brede kennis heeft opgedaan van de huisartsgeneeskunde om zelfstandig taken van de huisarts over te nemen. Deze zorgprofessional staat, net als de huisarts geregistreerd in het in het BIG-register.

De PA heeft een zelfstandig spreekuur wat lijkt op dat van een huisarts en mag alle veelvoorkomende ziektebeelden en aandoeningen behandelen bij alle leeftijdscategorieën. Net als de huisarts brengt de PA de klachten in kaart, doet lichamelijk onderzoek en als het nodig is aanvullend onderzoek, stelt de diagnose en stelt, in overleg met u het behandelplan op. Ook mogen zij kleine chirurgische ingreepjes doen, visites rijden, medicijnen voorschrijven of doorverwijzen naar de specialist in het ziekenhuis mocht dat nodig zijn.

De Physician Assistant is deskundig en ervaren in zijn werk, maar heeft regelmatig overleg en werkt nauw samen met uw eigen huisarts. En wanneer het nodig is, vraagt de PA of de huisarts meekijkt met ingewikkelde vraagstukken, lastige ingrepen of het ingezette beleid.

U mag bij de assistente altijd aangeven als u liever gezien wilt worden door uw eigen huisarts.