« terug naar vorige pagina

Firouz Amani

In 2006 heb ik mijn studie afgerond en van 2007 tot 2010 heb ik gewerkt als arts-assistent op de afdeling cardio-thoracale chirurgie in OLVG-oost, op de afdeling cardiologie en longziekten van het voormalige Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam (OLVG west) en daarna op de afdeling Spoedeisende hulp in Medisch Centrum Alkmaar.  

Nadat ik veel ervaring heb opgedaan bij diverse specialismen ben ik in 2010 begonnen met de huisartsopleiding in AMC te Amsterdam.

Sinds 2013 werk ik met veel plezier als waarnemende huisarts in regio Flevoland.

Ik vind de diversiteit binnen het huisartsen vak het mooiste wat er is. Elke tien minuten een ander probleem, waarbij ik steeds de patiënt centraal probeer te zetten. Niet een beslissing over u, maar met u maken. 

Laagdrempelig en gelijkwaardig contact met mijn patiënten vind ik erg belangrijk. Als u bij mij komt met een klacht, zal ik ook op zoek zijn naar uw ideeën en zorgen hierover en uw verwachting van mij hierin. Ik vind het belangrijk om samen met u het behandeldoel en -plan op te stellen en na te streven.

Ik vind het een groot voorrecht om zo dichtbij mensen te mogen staan en een beetje met hen mee te mogen reizen in hun leven

Met vriendelijke groet,